10. oktober 2012

Plejehjem bygges på hverdagsfortællinger

KLK og Kolding Kommune tog udgangspunkt i de mennesker, der skal bruge plejecentret, da kommunens nye plejecenter skulle på tegnebrættet. Beboere, personale, pårørende og frivillige blev alle inddraget, og resultatet er 12 hverdagsfortællinger, der viser, hvad et godt plejecenter skal rumme

Når beboerne flytter ind på Kolding Kommunes nye plejecenter, ved de, hvad der venter dem. De har nemlig været med i hele processen og fortalt om deres ønsker og behov til centret.

Ifølge Anne Schødts Nielsen, der er projektleder for projektet i Kolding Kommune, var det vigtigt for kommunen at inddrage både beboerne, personalet, de pårørende, de frivillige og hele nærmiljøet, så alle tænkelige input kom med.

"Vi ville gerne vise de kommende tilbudsgivere, hvad det er, der skal være kendetegnende for vores nye plejecenter, men det skulle være uden at stille deciderede krav, som man gør i traditionelt udbudsmateriale”, forklarer hun.

Brugerinddragelse version 2.0

Derfor kontaktede kommunen KLK, der lavede en proces, hvor alle parternes ideer blev kortlagt.

”Vi ville ikke lave almindelige borgermøder, for de ville ende med en kritik af det nuværende plejecenter. Vi valgte i stedet at gå på opdagelse i hverdagen for at finde ud af, hvad brugerne, personalet, lokalsamfundet, osv. oplever. Derefter samlede vi de gode historier ud fra forskellige temaer, og resultatet blev 12 hverdagsfortællinger, som indgår i udbudsmaterialet”, siger Sune Holm Thøgersen, der er konsulent i KLK.

Processen viste bl.a., at kommunen bør fokusere på, hvordan indflytningsforløbet kan gøres smidigt, at plejecentrets rammer skal tænkes sammen med de velfærdsteknologiske løsninger, at beboerne gerne vil have et produktionskøkken, og at den gode stemning skal flyttes med.

Sidegevinster

Ifølge Anne Schødts Nielsen er fortællingernes primære mål at sætte ord på nogle af de ting, der kan være svære at formulere som for eksempel stemningen, men der er også en sidegevinst.

”Borgerne, medarbejderne og de frivillige er meget mere omstillingsparate i forhold til det, der skal foregå. I stedet for at være triste over at skulle lukke det gamle, ser de positivt på det, fordi vi fokuserer på alt det gode, vi kan med det nye. Det er faktisk også lykkes at få italesat, hvad det er for en stemning, vi skal bevare”, siger hun.

Kan inspirere alle

Hun forklarer i samme ombæring, at metoden har været god i forhold til at styre processen og indfange en bred målgruppe.

Selv om hverdagsfortællingerne i første omgang er et inspirationskatalog til tilbudsgiverne, får kommunens øvrige plejecentre nu også glæde af det.

”Vi vil gerne bruge det internt på alle vores plejecentre. For selv om de ikke skal bygge nyt, så kan det helt sikkert inspirere andre og få dem til at overveje, om deres rammer og plejekoncept er, som det skal være”, forklarer Anne Schødts Nielsen.

Hvis du vil vide mere om KLK’s arbejde med brugerinddragelse og brugerdreven innovation, kan du kontakte chefkonsulent Astrid Jensen-Kanstrup på acj@kl.dk.