02. oktober 2012

KL´s høringssvar til vejledning om kontrol af svømmebade

Høringssvaret handler om en ny opdateret vejledning til kommunernes kontrol af svømmebade. Den nuværende vejledning har 24 år på bagen, så en opdatering er meget relevant.

KL finder, at det er en fin og gennemarbejdet vejledning.

KL finder det ønskeligt, at vejledningen suppleres med eksempler på ”bedst tilgængelige teknologi” på området.  Eksemplerne bør erstattes i takt med den teknologiske udvikling, som inden for svømmebade til tider går ret stærkt. Der vil derfor være risiko for at eksempler, som er skrevet ind i vejledningen, hurtigt bliver uaktuelle og bør udskiftes.

Høringssvaret i hele sin længde findes i filen nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL´s høringssvar til vejledning om kontrol af svømmebade