12. oktober 2012

Justeringer i Natura 2000-handleplanen

I forlængelse af Naturstyrelsens høringssvar til kommunernes Natura 2000-handleplaner, vil KL opfordre til at kommunen tilføjer nogle væsentlige præciseringer

En del kommuner har i Naturstyrelsens høringssvar til den kommunale Natura 2000-handleplan modtaget en række bemærkninger. I forlængelse heraf kan kommunen have behov for at præcisere handleplanerne på en række punkter. Det drejer sig om et højt ambitionsniveau og om præmissen om frivillighed.

Yderligere information findes som pdf herunder.

YDERLIGERE MATERIALE