15. oktober 2012

Forældredialog skal ind i skolens kultur

Lærerne mener, det skal være en fælles kultur på skolen, hvis de skal have et bedre samarbejde med forældrene om børnenes læring. Mange lærere stiller gerne flere krav og følger op på, hvad forældrene gør for børnenes læring derhjemme.

Det kræver en fælles kultur blandt alle lærere og pædagoger på skolen, hvis samarbejdet med forældrene om børnenes læring skal blive bedre. Det vurderer 46 procent af lærerne i en undersøgelse, som YouGov har foretaget for Momentum. Dermed er det den svarmulighed i undersøgelsen, som flest lærere peger på for at få et bedre forældresamarbejde.

Skolelederforeningens formand, Anders Balle, er helt enig i, at skolerne har en vigtig opgave i at skabe en kultur blandt personalet, hvor alle er opmærksomme på vigtigheden i, at forældrene støtter børnenes læring derhjemme. Og ikke mindst, at lærerne støtter forældrene i, hvordan de kan gøre det.

»Jo mere vi fortæller forældrene, jo bedre. Der er så meget forskningsmæssig evidens for, hvor afgørende forældrenes støtte er for børnenes læring, så det kan man simpelthen ikke overvurdere,« siger Anders Balle.

Kun syv procent af lærerne i Momentum-undersøgelsen finder det afgørende for et bedre forældresamarbejde, at deres leder forventer det af dem. Men Anders Balle mener nu alligevel, at skoleledelsen har en meget vigtig rolle i at skabe den fælles kultur for forældresamarbejde.

»Skoleledelsen skal først og fremmest italesætte betydningen af, at lærerne fortæller forældrene, hvordan de kan støtte børnenes læring. Og så skal vi drøfte og lave nogle principper for, hvordan det gøres i praksis. Det er i høj grad også noget, som skolebestyrelsen bør inddrages i,« siger Anders Balle.

Den svarmulighed, som næstflest lærere – 45 procent – peger på som afgørende for et bedre forældresamarbejde er, at forældrene skal være mere interesserede i samarbejdet. Men det kan Benedikte Ask Skotte, formand for forældreorganisationen Skole og Forældre, slet ikke følge.

»Forældrene vil rigtig gerne samarbejde om børnenes læring. Men de ved ikke, hvor stor en rolle de har. Når forældrene bliver budt velkommen til skolen, får de måske at vide, at det står i formålsparagraffen for folkeskolen, at forældrene spiller en vigtig rolle. Men så får de ellers at vide, at de skal sørge for, at børnene får en ordentlig søvn, har madpakke og gymnastiktøj med, når de skal bruge det. ”Og ellers skal I holde jer væk”. Men forældrene skal ikke spises af med den slags involvering.«

Momentum-undersøgelsen viser dog, at kun 15 procent af forældrene finder det okay, at lærerne både stiller krav og følger op på, hvad de gør derhjemme. En fjerdedel mener, at lærerne gerne må informere og følge op, mens den største gruppe – 45 procent – mener, at lærerne bør nøjes med at informere om, hvad der er godt at gøre derhjemme.

Lærerne er mere parate til at involvere sig i, hvad forældrene gør for at støtte børnenes læring derhjemme. En fjerdedel er parate til både at stille krav og følge op på dem, og dertil kommer fire ud af ti, som ikke vil stille krav, men er parate til både at informere og følge op på, hvad forældrene gør.

Det glæder Anders Balle, at lærerne ikke er berøringsangste over for forældrene.

»Vi skal naturligvis ikke bombe forældrene med krav og informationer, og det kræver noget gefühl. Men lærerne skal gøre, hvad de kan for at opstille nogle meget tydelige og konkrete forventninger til forældrene om, hvordan de kan støtte børnenes læring,« siger Anders Balle.

Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, glæder sig over skoleledernes vilje til at styrke samarbejdet med forældrene.

»Der skal også ske noget nu. Alt for mange børn får ikke udnyttet deres læringspotentiale i dag, og forældrenes støtte er et redskab, som vi ikke har brugt nok hidtil. Der er noget at hente,« siger Jane Findahl.

Af Søren Kudahl, skd@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE