12. oktober 2012

FKG Nyhedsbrev nr 8

Høring af ny version af datamodel og FKG på DAI. Der sker stadig mange tiltag på FKG-fronten

Fælleskommunal geodatabase sammen med DAI.

DMP’s bestyrelse har netop tilsluttet sig, at den option i DAI, der muliggør andre datamodeller i infrastrukturen omkring DAI, udnyttes til fordel for FKG. 

Det er ambitionen, at denne FKGdatabase på DAI-infrastrukturen skal give mulighed for driftsplatform for kommuner, der måtte ønske dette. Endvidere kan FKG på DAI blive udstillingsvindue for FKG-data, der måtte være fælles for mange/alle kommune eller som skal indgå i andre fælles løsninger.

Der arbejdes videre med de praktiske detaljer og mulighederne for at arbejde med FKG-data under DAI-paraplyen. Og der er stor positiv vilje hos DMP for at få det til at lykkes.

Eva Kanstrup, formand for FKG-bestyrelsen og en af de kommunale repræsentanter  i DMP’s bestyrelse udtaler: ”Det er med stor tilfredshed, at det er lykkedes at genbruge en allerede eksisterende infrastruktur for geodata til FKG-data i stedet for, at FKG skal opbygge sin egen struktur. DMP har en kørende driftsorganisation, og kommunerne kender og har adgang til funktionaliteterne i forvejen. Vi tror på, at dette samarbejde vil blive til gensidig nytte”.

Høring af version 2.2 af FKG-datamodel

VV-gruppen har færdiggjort arbejdet med at gennemgå de mange henvendelser, der er kommet om datamodellen hen over sommeren. Dels er der mange erfaringer fra de 3 leverandører og 13 kommuner, der arbejder med data som fortsættelse af de afviklede miniudbud. Dels har mange kommuner påbegyndt arbejdet med konvertering, hvilket selvfølgelig afføder ideer og ønsker.

Derfor ligger version 2.2 nu i  høring. Afgiv dit høringssvar på Dialogportalen i gruppen FKG Høring af forslag til Datamodellen

Jakob Frank Kierkegaard, forman for VV-gruppen udtaler: FKG datamodellen har nu været i gennem flere ajourføringer. Med Version 2.2 skulle de kritiske fejl gerne være rettet, ligesom der generelt set er større konsistens og ensartethed. VV gruppen ser frem til mange gode høringssvar og relevante input”.       

VV-gruppen efterlyser tillige faglige medarbejdere til at indgå i en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en datamodel for grøn registrering. Du kan se mere under gruppen FKG Forslag til FKG-datamodel i Dailogportalen .

4 kommuner har tilsluttet sig projekt om datakonvertering

Et projekt, hvor kommuners data bliver konverteret til FKG-datamodellen af en konsulent, er nu ved at blive gennemført. 4 kommuner har tilsluttet sig. Det er Nord-Djurs, Hedensted, Vejen og Middelfart. Der er endnu ikke truffet aftale med en konsulent om at udføre arbejdet.

Disse 4 kommuner får også tilbud om at lægge deres data på FKG-databasen på DAI og vil få mulighed for at udforske de muligheder, der finder allerede ved DAI’s start, samt være med til at udstikke retningslinjer for den fremtidige udvikling frem mod en mulig driftsplatform for kommuner.

En af de kommuner der allerede har givet tilsagn om at undersøge mulighederne er Henrik Frost fra Hedensted.

Henrik udtaler: ”Hedensted Kommune ser adgangen til at anvende DAI’s funktionalitet sammen med FKG-databasen, som en oplagt mulighed for at afprøve, hvor langt kombinationen af DAI og FKG databasen kan understøtte kommunes brug af GIS og geodata. Projektet handler for Hedensted Kommune derfor i lige så høj grad om afsøgning af nogle strategiske muligheder, som om konvertering af en række tematiske data til en fælles datamodel”.

Fysisk implementering af FKG-datamodel

Udbuddet om implementering af fysiske datamodeller på de gængse databaseplatforme er under afgørelse. Der er indkommet 3 tilbud, som nu undersøges nøjere.

Der forventes en afslutning medio oktober og derefter en udvikling indenfor 1-2 mdr.

Nyt job, men ingen forskel i forhold til FKG J

Implementeringskoordinatoren i FKG, Inge Flensted har fået nyt job som konsulent i FOTdanmark.

Der arbejdes på en løsning, hvor der købes bistand fra FOTdanmark til FKG-projektet, således at indsatsen kan fortsættes, uden at dette jobskifte bemærkes.

 

Eva Kanstrup

Formand for Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Teknisk direktør, Herning Kommune