12. oktober 2012

Dagsorden, bilag samt referat fra TKU-møde d. 26. oktober 2012

Her finder du materiale til mødet i Teknikerkontatkudvalget den 26. oktober 2012. Referatet fra mødet ligger nu også på siden.

Mødematerialet består af en dagsorden samt en bilagsdel, begge dele findes som pdf herunder. Efter mødet er referatet også blevet lagt op her på siden.

Mødekalenderen er opdateret for 2013.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Dagsorden - Møde i TKU d. 26. oktober 2012

  • Bilagsdel - Møde i TKU d. 26. oktober 2012

  • Referat fra møde i TKU d. 26. oktober 2012