12. oktober 2012

Brug for flere redskaber til klimatilpasning

Kommunerne er i fuld gang med at lave klimatilpasningsplaner. Men der er brug for redskaber til at pumpe de aftalte 2,5 milliarder kroner til klimatilpasning ud at virke i kommunerne.

KL lovede i økonomiaftalen for 2013, at kommunerne inden udgangen af 2013 vil lave klimatilpasningsplaner. Disse planer skal kortlægge, hvor i kommunen, der er særlige problemer med vand i forlængelse af skybrud. Til gengæld lovede regeringen, at den ville sikre bedre rammer for klimatilpasningen i kommunerne.

”Vi har brug for nye regler, så spildevandsselskaberne også kan lave løsninger oven på jorden. I dag kan selskaberne kun lave løsninger, der graves ned. De nye løsninger er hurtigere at tilvejebringe og billigere at gennemføre,” siger Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

”Forsyningerne skal fx have mulighed for at finansiere løsninger, hvor vejprofilerne  ændres, så de i tilfælde af, at der skal afledes store mængder vand, kan fungere som vandafledningsveje, de steder hvor det er den bedste og billigste løsning. Det meget dyrere alternativ til disse løsninger på overfladen vil nogle steder være at grave rør ned på størrelse med metrorør for at kunne håndtere de meget store mængder vand ved skybrud,” siger Martin Damm og fortsætter:

”Ingen kommunalbestyrelse ønsker, at taksterne skal stige mere end højest nødvendigt, og derfor skal forsyningerne naturligvis have mulighed for at finansiere de nye og billigere løsninger, også når det er oven på jorden - det er sund fornuft.”

Ifølge aftalen skal kommunerne lave klimatilpasningsplaner inden udgangen af 2013. Men det kan godt blive en kamp mod uret, mener Martin Damm.

”Hvis ikke kommunerne snart ved, hvilke muligheder de har for at lave klimatilpasning lokalt, kan det blive svært at nå inden udgangen af 2013. Så det er vigtigt at få fuldt fokus på området. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at undgå  store ødelæggelser ved skybrud og samtidig høste de store positive effekter, som investeringer i klimatilpasning får for beskæftigelsen i Danmark,” siger Martin Damm.

For yderligere informationer kontakt vicekontorchef Maria Cathrine Nielsen tlf.: 3370-3108, mail: mcn@kl.dk. For yderligere kommentarer fra Martin Damm kontakt KL’s presevagt på tlf.: 3370-3333.