13. marts 2012

Søren Sønderby

Chefkonsulent

Søren arbejder på tværs af de kommunale opgaveområder med økonomiske analyser, organisering, styring og optimering af arbejdsgange og samarbejdsflader.

Søren har konkret erfaring på de fleste kommunale opgaveområder, men har aktuelt særligt opgaver inden for beskæftigelsesområdet, ældreområdet samt det tekniske område.

Har været ansat i KLs konsulentvirksomhed siden 2006. Er uddannet cand.scient.pol. og har tidligere været cheføkonom og stabs- og administrationschef i Haderslev Kommune. Søren er endvidere IPMA-C certificeret projektleder.

Aktuelle ydelser

 • Lean, arbejdsgange og procesoptimering
 • Styring og udvikling på beskæftigelsesområdet, det specialiserede børn- og voksenområde og ældreområdet
 • Effektivisering

Udvalgte projekter

 • Hjørring Kommune,: Plejeboligstrategi 2030, 2017
 • Middelfart Kommune: Samarbejdet om sårbare borgere og familier på tværs af organisationen, 2017
 • Fanø Kommune: Kapacitetsvurdering på ældreområdet, 2017
 • KL’s effektiviseringsnetværk: Netværk om effektiviseringsarbejdet blandt 12 kommuner, 2016-2017
 • Aarhus Kommune: Oplæg til ny plejeboligplan samt analyse af geografiske, demografiske og sociale forhold på området, 2016
 • Favrskov Kommune: Optimering af arbejdsgange vedr. miljøsagsbehandling, 2016
 • Roskilde Kommune: Demografi på ældreområdet, 2016
 • Odder Kommune: Analyse af forudsætninger for plejeboligbehov, 2016
 • Kerteminde Kommune: Analyse af behov for plejeboliger, 2016
 • Randers Kommune: Optimering af samarbejde og arbejdsgange vedr. byggesagsbehandling, 2016
 • Silkeborg Kommune: Fremtidens Plejeboligkapacitet, 2016
 • Hjørring Kommune: Serviceeftersyn af Teknik & Miljø-området,  2016
 • Odder Kommune: Optimering af arbejdsgange vedr. byggesagsbehandling, 2016
 • KL’s Styrings- og effektiviseringsprogram: Tværgående samarbejde vedr. børn, unge og voksne
 • Faaborg-Midtfyn Kommune: Plejeboligkapacitet og demensudvikling, 2016
 • Tønder Kommune: Benchmark af natur- og miljøområdet, 2015-2016
 • Aabenraa Kommune: Effekt- og resultatorientering i beskæftigelsesindsatsen, 2015
 • Ikast-Brande Kommune: Demografivurdering på ældreområdet, 2015
 • Sorø Kommune: Politisk råderumskatalog, 2015-2016
 • Syddjurs Kommune: Udvikling af kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse, 2015
 • Vejle Kommune: Plejeboligkapacitet, 2015
 • Middelfart Kommune: Tværgående effektiviseringsforløb, 2014-2015
 • Struer Kommune: Lean på byggesagsbehandlingsområdet, 2014-2015
 • Albertslund Kommune: Fremtidens plejeboligkapacitet, 2014
 • Brønderslev Kommune: Vurdering af organisering og opgavevaretagelse i myndighedsfunktionen på det tekniske område 2014
 • Ringkøbing-Skjern Kommune: Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner på 150 mio. kr. 2014
 • Partnerskab for 26 kommuner: Politisk fokus på beskæftigelsesområdet, 2013-2014
 • Horsens Kommune: Etablering af administrativt- og teknisk servicecenter på socialområdet, 2012-2013
 • Partnerskab for 25 kommuner: Økonomisk styring og demografiske modeller for ældreområdet, 2012-2013
 • Allerød Kommune: Vurdering af administrativ effektivitet, 2012
 • Aabenraa Kommune: Analyse af udviklingsperspektiver i Jobcenter Aabenraa, 2012
 • Odsherred Kommune: Organisationsanalyser og –udvikling på det tekniske område, 2012
 • Hørsholm Kommune: Analyse af fordele og ulemper ved eventuel sammenlægning, 2011
 • KL: Strategiprojekt om god styring på beskæftigelsesområdet, 2011
 • Den Norske Kommuneforening: Indførelse af Lean i Norge, 2010-2011

Udvalgte publikationer

Hvor mange plejeboliger

skal der bruges i fremtiden