17. marts 2012

Peter Bogh

Chefkonsulent

Arbejdsområder:

Peter arbejder primært med problemstillinger inden for økonomistyring og sammenhængen mellem den faglige og organisatoriske praksis og de økonomiske resultater og resultaterne for brugere og borgere. Peter arbejder med udvikling af koncepter for økonomistyring med sammenhæng mellem organisationens mål, organisering, budgetlægning og opfølgning. I denne sammenhæng er nogle af nøgleordene effektivisering, sammenhængende og præcis ledelsesinformation, IT understøttelse af ledelses- og styringsprocesser.

Derudover er Peter optaget af, hvordan digitalisering i bred forstand kan medvirke i serviceproduktionen, understøtte styring og kvalitet og bidrage til effektviseringer i bred forstand.

Peter arbejder bredt på kommunens sektorområder og har de sidste par år haft et særligt fokus på området for udsatte børn og unge og folkeskoleområdet.

Peter har gennem mange år været chef på de store serviceområder i flere kommuner, og har i16 år undervist på diplomuddannelser i ledelse (DOL & DIL)

Udvalgte projekter: 

 • Socialstyrelsen, Udvikling af redskaber til faglig ledelse og styring på området for børn og unge med særlige behov (2014-15)
 • Syddjurs Kommune: Skabelse af råderum til politisk prioritering (2015)
 • Kolding Kommune: Organisering af IT området (2014-15)
 • Nordfyn Kommune: Udvikling af styringsmodel for kommunen: ”Den Nordfynske Styringsmodel” (2014-15)
 • Grønlands Selvstyre og Kommuner: Afdækning af kompetenceniveau i den offentlige i Grønland for økonomistyring og forandring (2014-15)
 • Silkeborg Kommune: Evaluering af den administrative organisation (2014)
 • Jammerbugt Kommune: Effektivisering, styring og benchmarking på ældreområdet (2014)
 • Herlev Kommune: Udvikling af fællesfaglig praksis og organisering på myndighedsdelen på området for børn og unge med særlige behov. Metoden baserede sig på sagsgennemgang (2014)
 • Odense Kommune: Budgetanalyse og sparring på folkeskoleområdet (2014)
 • Københavns Kommune: Workshop om ledelse af digitaliseringsprocesser (2014)
 • Ringkøbing-Skjern Kommune: Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner i forbindelse med RKSK 3.0 projektet om effektiviseringer i kommunen (2014)
 • Lejre Kommune: Udviklingsforløb for økonomifunktionen (2014)
 • Ishøj Kommune Støtte til valg af IT system på området for børn og unge med særlige behov (2014)

Udvalgte publikationer: