21. marts 2012

NR. 3: NYHEDSBREV – MIN DIGITALE BYGGESAG - MDB

Velkommen til tredje nyhedsbrev fra MDB (Min Digitale Byggesag). KL og KOMBIT orienterer løbende om status og fremdrift på MDB.

Arbejdet i styregruppen

Processer og Tidsplan

Styregruppen har godkendt en ny revideret tidsplan for projekt ”Min Digitale Byggesag”. Efter en gennemgang og analyse har parterne bag MDB valgt at revidere den oprindelige tidsplan. En kritisk gennemgang af bl.a. erfaringerne fra pilotprojektet DOB og den eksisterende business case har resulteret i, at vi har gentænkt løsningen for at være sikre på, at kommunerne opnår så gode resultater som muligt. Yderligere funktionaliteter er tilføjet løsningen, og der har været stort fokus på afdækning af brugernes behov.

Det betyder, at vi vil bruge 2012 til at lave kravspecifikation og øvrigt udbudsmateriale, vurdere tilbud samt indhente tilslutning fra kommunerne. Planen er at indgå kontrakt med en leverandør inden udgangen af 2012, og at den nye løsning er i drift i andet halvår 2013.

Klar til MDB

Styregruppen har drøftet, hvordan kommunerne bedst bliver klar til at modtage MDB og hvordan ledelse og medarbejdere driver forandringsprojekter og -processer så optimalt som muligt. De seks kommuner, der har deltaget i pilotprojektet DOB, bidrager med deres erfaringer på området og vil også deltage på kommende dialogmøder med kommunerne.

Næste styregruppemøde

Afholdes den 28. marts 2012.

Arbejdet i KOMBIT

Workshop om forretningsprocesser

Den 1. og 2. marts blev der holdt workshop om MDB’s forretningsprocesser. Workshoppens formål var at fastlægge et "billede" af processen for byggesagsbehandling og natur- og miljøansøgninger af både den nuværende og den fremtidige proces med MDB.

Otte kommuner deltog på workshoppen, hvor der var repræsentanter fra både byggesagsbehandling og natur- & miljø. I fællesskab blev der tegnet procesdiagrammer for det sammenhængende forløb, lige fra ansøgers første kontakt til ibrugtagning af det ansøgte.

Tilbagemeldingerne på workshoppen fra de deltagende kommuner har været meget positive.

Det var et godt og produktivt møde, hvor der var god debat om sagsgangen, uden at det forfaldt til alt for store diskussioner om forskellene, siger Christian Damm, ingeniør, Vejen Kommune.

Jette Vindum, geolog, Vejle Kommune, følger op:

Det var godt, at vi kom frem til, at natur- og miljøløsningerne i store træk løses på samme måde som byggesagerne.

Næste trin bliver at videreføre resultaterne fra workshoppen til at formulere Use Cases (struktureret formulering af brugs-situationer i løsningen). Dette arbejde bliver skudt i gang på en workshop den 19.-20. marts.

KOMBIT og KL indbyder til dialog om MDB

Vi er i øjeblikket ved at planlægge fem regionale dialogmøder om MDB i april og maj 2012. KOMBIT vil på møderne informere om status og planer. Samtidig vil der blive lejlighed til at drøfte de muligheder og problemstillinger, som kommunerne stilles overfor i forbindelse med implementering af MDB.

Dialogmøderne vil omfatte emner som økonomi, forventet business case, tidsplan, tilslutningsproces og kontrakt, behov for snitflader mv. Kommunale medarbejdere vil på møderne videregive deres erfaringer med implementering af digital byggesagsbehandling, herunder behov for organisatoriske tiltag og forandringsledelse, overvejelse om tilrettelæggelse af processer, intern og ekstern kommunikation og overvejelser om supportfunktion.

Du kan læse mere og tilmelde dig her 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du meget velkommen til at kontakte os på byggesag@kombit.dk.

Dorthe Andersen, KOMBIT og Anni Kær Pedersen, KL