16. marts 2012

Natur og miljø skal blive hos kommunerne

Det er farligt at svække kommunernes rolle på natur- og miljøområdet.

Den kommende evaluering af kommunalreformen må ikke føre til, at man svækker kommunernes rolle på natur- og miljøområdet.

Det var der enighed om blandt de kommunale repræsentanter, da der på Kommunalpolitisk Topmøde var temadebat om den lokale natur- og miljøindsats.

”Folk, der på forhånd var uenige i, at de her opgaver blev placeret hos kommunerne, har i en lind strøm udsendt sure smileys om, hvor dårligt kommunerne løser natur- og miljøopgaven, uden at det har nogen sammenhæng med virkeligheden. Dermed er der skabt et falsk, negativt billede”, sagde formanden for Kulturudvalget i Herning Kommune, Johs. Poulsen (R), der gav et konkret eksempel:

”I dag bruges der langt flere penge på naturforvaltning end i amternes tid. Alene i Herning Kommune bruger vi flere penge, end hele det gamle Ringkjøbing Amt gjorde – og alligevel fremstilles det, som om alt var bedre dengang”, sagde Johs. Poulsen, der har beskæftiget sig med miljøpolitik i mange år.

Bekymring
Formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, Kalundborgs borgmester Martin Damm, (V), udtrykte bekymring over kommissoriet for den kommende evaluering af kommunalreformen.

”Vi havde glædet os til evalueringen, for vi synes, at vi har gjort det godt. Men vi undrer os over, hvad og hvem der skal evalueres. Kommissoriet lægger alene op til at se på kommunernes indsats, og på vand- og naturområdet er det mere en revurdering af, hvor opgaven skal placeres, end det er en evaluering, man lægger op til,” sagde Martin Damm.

Han pegede på, at vandplanerne har været to år forsinket, og at der derfor endnu ikke har været en konkret indsats fra kommunerne. ”Så hvad er det, staten vil evaluere?,” spurgte han.

Ingen konklusioner på forhånd
SF’s miljøordfører Lisbeth Bech Poulsen understregede, at regeringen ikke har nogen planer om at rulle kommunalreformen tilbage:

”Vi syntes, det var på tide at evaluere kommunalreformen, men vi har på forhånd ingen konklusioner om, hvad der skal ske,” understregede Lisbeth Bech Poulsen.

Hun anerkendte bekymringen over, at staten ikke er med i kommissoriet for evalueringen af reformen på natur- og miljøområdet.

”Men I skal ikke være så bekymret, for når kommunerne nu gør det så godt, så vil det jo komme frem, når evalueringen bliver gennemført”, sagde hun.

For stor forskel
Sektionsleder Anker Madsen, Friluftsrådet, betonede, at hans organisation ”ikke har været efter kommunerne over en bred kam”.

”Kommunerne har mange kvaliteter i forhold til at varetage naturopgaven, blandt andet har I en nærhed til borgerne, som er rigtig vigtig. Og I har prioriteret opgaven og brugt flere penge på naturindsatsen, end I fik fra staten, da I overtog opgaven fra amterne.”

”Men der er meget stor forskel på jeres indsats. En del kommuner gør det formidabelt godt, mens andre i den grad trænger til en forbedring. Og der er en tendens til, at I er mere interesseret i de opgaver, der er tæt på kommunens borgere, mens I er mindre interesseret i de opgaver inden for naturforvaltning, der har nationale eller internationale forpligtelser,” sagde Anker Madsen.

Synergieffekter
Johannes Lundsfryd Jensen, der er formand for Miljø- og Energiudvalget i Middelfart Kommune, pegede på de synergieffekter, der er forbundet med en markant kommunal indsat på natur- og miljøområdet:

”Der er en masse muligheder for synergieffekter til andre områder, fx sundhed og turisme. I Middelfart Kommune har vi arbejdet meget med grøn vækst, og inden længe åbner vi Naturpark Lillebælt i et samarbejde med Kolding Kommune.”

”Alt det samarbejde og de synergieffekter, det giver, sætter man på spil, hvis man piller opgaver væk fra kommunerne. For der skal jo være noget at samarbejde om,” sagde Johannes Lundsfryd Jensen.