23. marts 2012

Nationalpark Skjern Å droppes

Det er besluttet, at der ikke bliver nogen Nationalpark Skjern Å. Til gengæld får Nationalpark Kongernes Nordsjælland en ny chance.

Nationalpark Skjern Å bliver ikke til noget, mens Nationalpark Kongernes Nordsjælland får en ny chance.

Det er resultatet af et møde blandt Nationalparkslovens forligskreds i dag. Forligskredsen består af alle Folketingets partier på nær Enhedslisten.

Omfattende modstand fra lodsejere
På baggrund af høringssvar fra foråret 2011, besluttede forligskredsen at undersøge mulighederne for at inddrage den sydlige del af Ringkøbing Fjord inklusiv Tipperne og Værnengene i nationalparken.  

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune holdte dog fast i den oprindelige afgrænsning af parken, hvilket betød, at sagen røg tilbage til forligskredsen.

På mødet i dag var hele forligskredsen klar til at støtte op om det lokale forslag med den oprindelige afgrænsning, bortset fra Dansk Folkeparti, der var imod på grund af stor modstand fra lodsejere i Hoven-området.

”Jeg er rigtig ærgerlig over, at parterne ikke kunne bringes sammen. Men vi har prøvet alt, og derfor må jeg desværre konstatere, at Nationalpark Skjern Å ikke bliver til noget,” siger miljøminister Ida Auken (SF).

Kongernes Nordsjælland får en ny chance
Til gengæld får Nationalpark Kongernes Nordsjælland en ny chance.

Forligskredsen udpegede i januar 2008 Kongernes Nordsjælland som en mulig nationalpark, og de fem berørte kommuner udarbejdede i maj 2009 et forslag til afgrænsning efter gennemførelse af en række borger- og lodsejermøder. Herefter fik forligskredsen lavet en kvalitetssikring, der viste omfattede modstand fra lodsejerne.

Man vil nu gå i tæt dialog med lodsejerne for at skabe mere forståelse for projektet.

”Forligskredsen er optaget af at skabe accept og forståelse for projektet, så vi kan få en sammenhængende nationalpark. Derfor vil vi nu gå i tæt dialog med lodsejerne. Planen er blandt andet at invitere dem med på studietur til en eksisterende nationalpark og afholde lokale møder i Nordsjælland,” siger Ida Auken.