29. marts 2012

Møde i KL’s Internationale Udvalg

KL’s Internationale Udvalg holdt møde den 23. marts. Her diskuterede man bl.a. prioriteringen af KL’s interessevaretagelse på EU-området, sundhed som vækstskaber og fremtidigt samarbejde med Folketingets Europaudvalg.

KL’s interessevaretagelse på EU-området koncentrerer sig om udbud, strukturfonde, klima, vandkvalitet og sociale serviceydelser. I 2011 har KL’s særligt fokuseret indsatsen på udbudsreglerne og strukturfondenes videreførelse i EU-budgettet for 2014-2020. Den økonomiske krise har imidlertid sat en række bredere temaer på EU-dagsordenen som fx vækst, økonomisk ansvarlighed og velfærdsudvikling. Det er centralt, at KL og Internationalt Udvalg reagerer på disse nye dagsordener, da de har stor betydning for kommunerne.  

Et andet vigtigt punkt på dagsordenen var EU’s investeringer i folkesundhed. Europa-Kommissionen har fremlagt handlingsprogrammet ”Sundhed for Vækst”, som på mange måder understøtter KL’s udspil om det nære sundhedsvæsen, som for nyligt blev offentliggjort. Internationalt Udvalg anbefalede i den sammenhæng, at KL arbejder for at sikre, at investeringerne på forebyggelsesområdet får en fremtrædende plads i programmet, og at kommunerne får mulighed for at søge om støtte til projekter, som bidrager til forebyggelse på sundhedsområdet.

Internationalt Udvalg fik også besøg, idet formanden for Folketingets Europaudvalg, Eva Kjer Hansen, deltog i mødet. Udvalget drøftede KL’s prioriterede EU-sager med Kjer Hansen og lagde blandt andet vægt på, at det er afgørende at inddrage kommunerne i EU’s vækst- og beskæftigelsesdagsorden. Derudover blev mulighederne for fremtidigt samarbejde mellem KL’s Internationale Udvalg og Folketingets Europaudvalg diskuteret.