21. marts 2012

Løn- og Personalenyt nr. 2012:02

KL og Dansk Sygeplejeråd har nu indgået en aftale om løn- og ansættelsesvilkår for sundhedsplejerskestuderende i lønnet praktik i kommunerne.

 

YDERLIGERE MATERIALE