01. marts 2012

Lavere private lønstigninger giver mindre til de kommunalt ansatte

KL nedjusterer nu sine forventninger til, hvor meget kommunale medarbejdere kan se frem til, at deres løn stiger senere i år.

Da overenskomsterne blev fornyet i februar 2011, blev der skønnet en samlet lønstigning på 0,84 procent den 1. oktober 2012. Men nu skønner KL lønstigningerne til at blive langt mindre, nemlig 0,30 procent.

Og det skyldes de afdæmpede lønstigninger i den private sektor, forklarer chefkonsulent i KL, Frank Hedegaard.

De kommunalt ansattes lønninger er nemlig bundet sammen med den private lønudvikling via den såkaldte reguleringsordning, som er aftalt i de kommunale overenskomster. Da KL indgik forlig sidste år, forventede man en privat lønudvikling på 2,4 procent. Men nu viser nye tal fra Danmarks Statistik, at de privat ansattes lønninger er steget noget mindre, nemlig med 1,9 procent i 4. kvartal af 2011.

”Vores forventninger til den private lønudvikling var hovedsageligt baseret på skøn fra Finansministeriet. Men det er klart for enhver, at der er et stykke ned fra 2,4 til 1,9 procent, og det har konsekvenser for den kommunale lønudvikling. Derfor skønner vi nu stigningerne pr. 1. oktober i år til 0,30 procent,” siger Frank Hedegaard.

Kender ikke de endelige tal

Han understreger, at det dog først er sidst i juni, at KL med sikkerhed kender den præcise størrelse på de kommunale medarbejderes lønstigning fra den 1. oktober.

”Men det er efterhånden ret sikkert, at lønstigningen bliver meget lavere end de 0,84 procent, som vi skønnede ved overenskomstfornyelsen for et år siden”, forklarer Frank Hedegaard.