23. marts 2012

Kommunerne er godt i gang med at lave vandhandleplaner

Kommunerne skal omsætte de bindende mål i de statslige indsatsplaner, men kommunernes råderum er begrænset.

Kommunerne skal senest den 22. juni 2012  offentliggøre vandhandleplanerne. Kommunerne har af staten fået et halvt år til at omsætte de bindende mål i de statslige indsatsplaner til hvornår man skal iværksætte hvad. 

Og det er faktisk det, der er den kommunale opgave – at prioritere, hvornår de bindende mål, der er fastsat i det statslige indsatsplaner, skal effektueres. For når fx et bestemt vandløb er udpeget i den statslige indsatsplan, så er det ikke et spørgsmål, om der skal iværksættes en indsats – kun et spørgsmål om hvornår.  

Misforståelse
"Det er en udbredt misforståelse, at kommunerne i arbejdet med vandhandleplaner har et stort råderum. Det har vi faktisk ikke", siger Martin Damm, formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg.

"Vi har fået en bunden opgave, som vi har påtaget os at løse. Og når det gælder borgerinddragelse, har vi i det store hele valgt den samme model, som staten i sin tid valgte. Nemlig at fokusere på borger og lodsejerinddragelse i høringsfasen, der starter 22. juni 2012," siger Martin Damm. 

"En af vores helt store udfordringer er at få lavet en fornuftig prioritering, samtidig med at vi ikke har den økonomiske ramme og de forskellige støttemekanismer på plads," siger Martin Damm. 

Temadage
To netop afholdte KL-temadage for kommunale chefer og medarbejdere gav et klart billede af en stor aktivitet i kommunerne for at få gjort planerne klar til efterårets høring. Rigtig mange kommuner bruger KLs paradigme for vandhandleplaner som redskab.  

I nedenstående bilag kan du eksempelvis se, hvordan Aabenraa og Odense Kommuner arbejder med prioriteringsudfordningen.

Vandhandleplanerne går i løbet af kort tid over til politisk behandling i kommunerne. Som inspiration til den politiske proces i kommunerne afholder KL den 10. og 13. april 2012 temamøder for kommunale politikere og kommunale direktører om indsatsen i forhold til vandhandle- og naturplaner http://www.kl.dk/politiskstyring_vandognatur.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Prioritering af Vandplanindsatser i Odense Kommune

  • LINK

    Prioriteringer af vandhandleplaner i Aabenraa Kommune