08. marts 2012

Kommuner undgår ekstra vandregning

En lang række kommuner undgår nu at få en stor ekstraregning for behandling og afledning af deres vejvand til forsyningsselskaberne.

Det står klart, efter at Forsyningssekretariatet har valgt at sende nye udkast til afgørelser ud til kommunerne. Her er det alene anlægsudgifterne til behandling og afledning af vejvandet, der er medtaget i beregningen af
bidraget.

Den nye udvikling i sagen kommer efter længere tids dialog mellem KL, Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet. KL har ment – ligesom Naturstyrelsen – at beregningen af vejbidragene kun bygger på anlægsomkostningerne.

Forsyningssekretariatet har hidtil ment, at også driftsomkostningerne skulle indgå i beregningsgrundlaget, men vil nu ændre sine beregninger.

”Der har gennem længere tid været forskellige synspunkter i staten på, hvordan loven skulle fortolkes. Det er meget tilfredsstillende, at den uklarhed nu er ryddet af vejen, og at kommunerne slipper for at få en stor ekstra regning”, siger chefkonsulent Christina Føns, KL.

Alle de kommuner, der allerede har modtaget en foreløbig afgørelse om vejbidrag fra Forsyningssekretariatet, vil nu modtage et nyt udkast til afgørelse beregnet på det nye udgiftsgrundlag.

KL erfarer, at Forsyningssekretariatet vil påbegynde udsendelsen af de nye afgørelsesudkast allerede her i løbet af marts.

Læs mere om sagen her.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Vejbidrag (betaling for afledning af vand fra veje)