26. marts 2012

KL’s høringssvar til udkast til revision af "vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser"

KL har den 21. marts afgivet et høringssvar, der fokuserer på de implikationer, vejledningen om medikamentel behandling har for den kommunale opgaveløsning.

I høringssvaret påpeger KL nogle områder, hvor der er behov for at præcisere opgaveansvaret. Det drejer sig om visitation til social støtte, udredning og observation i forbindelse med en udredning samt eventuelle kommunale opgave i relation til behandlingen, eksempelvis observation af (bi)virkning eller medicingivning. Desuden beklager KL, at der ikke lægges så tydeligt op til konkret samarbejde som i den tidligere vejledning.

Høringssvaret i sin fulde længde kan findes nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL_s_hoeringssvar_medikamentel_behandling_af_ børn_og_unge_med_psykiske_lidelser