29. marts 2012

KL efterlyser politisk handling i kamp mod vindmøller

KL frygter massiv lokal modstand, når kommunerne frem mod 2020 skal opstille ni kæmpevindmøller.

”Trods bøvl med naboer flere steder har kommunerne stillet møller op for 150 megawatt de senere år. Men nu skal der altså skaffes plads til 1800 megawatt vindmøller de kommende år. Det bliver absolut ikke nemt,” siger Martin Damm (V), formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, og borgmester i Kalundborg Kommune, til Sjællandske.

Derfor efterlyser KL nu politisk handling fra staten og flere redskaber, så kommunerne kan vinde lokalbefolkningens opbakning til nye vindmølleprojekter.

”Vi skal absolut have flere værktøjer end i dag. Ellers risikerer vi at udfordre hele den legitimitet, vindmøller trods alt stadig har i store dele af befolkningen,” siger Martin Damm til Sjællandske.

Han forestiller sig, at puljen i den såkaldte Grøn Ordning bør udvides. Og han nævner, at en udvidelse af køberetsordningen, der giver kommende vindmøllenaboer ret til at købe 20 procent af møllerne til kostpris, også kunne være en metode til at vinde lokal opbakning. Endelig peger Martin Damm på, at kommunerne skal have mulighed for at købe huse op i et område, hvor der skal stå møller.

Regeringen lytter
Klima- og Energiminister Martin Lidegaard (R) siger, at regeringen er opmærksom på problematikken. Men ministeren vil ikke på nuværende tidspunkt sige noget konkret om, hvad der skal til for at skabe positiv opbakning til udbygningen med vindkraft.

Men han siger, at Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet er gået i gang med at gennemgå alle ordninger og regler på området. Og til det siger han til Sjællandske

”Nget af det, vi formentlig skal ind og kigge på, er blandt andet hvordan vi kan gøre møllerne mere økonomisk fordelagtige for de borgere, der kommer til at bo i nærheden af møllerne."