21. marts 2012

Høring over ændring af forslag til lov om ændring af byggeloven (indførelse af dispensationsadgang fra pligten til at tegne en byggeskadeforsikring i tilfælde af den professionelle bygherres konkurs)

Forslaget indebærer, at der indføres en snæver dispensationsadgang fra pligten til at tegne en byggeskadeforsikring i tilfælde af den professionelle bygherres konkurs. Med lovforslaget gives der en dispensationsadgang i de relativt få sager, som har udfordret forbrugeren i forhold til overhovedet at få afsluttet en byggesag i kommunen, fordi der ikke kunne tegnes en byggeskadeforsikring.

KL er generelt positiv overfor initiativet, men har en række kommentarer til den måde, som det foreslås indarbejdet i lovgivningen.

Du kan se hele høringssvaret nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høring over ændring af forslag til lov om ændring af byggeloven (indførelse af dispensationsadgang fra pligten til at tegne en byggeskadeforsikring i tilfælde af den professionelle bygherres konkurs)