21. marts 2012

Effekter af slægtspleje - børn og unges udvikling sammenlignet med plejebørn fra traditionelle plejefamilier

SFI udgav i 2011 en rapport som, i forhold til plejebørnenes udvikling, sammenligner effekterne af slægtspleje med effekterne af de traditionelle plejefamilier. Find rapporten her.

Rapporten fra SFI baserer sig på spørgeskemabesvarelser fra plejeforældre til børn og unge i slægtspleje eller traditionel familiepleje. Derudover indgår spørgeskemabesvarelser fra 15-24-årige, som 2 år tidligere var anbragt i en af disse plejefamilietyper, samt besvarelser fra disse børn og unges plejeforældre afgivet 2 år tidligere.

SFI's rapport viser bl.a.:

"...at slægtsanbringelser er lige så stabile som anbringelser i traditionel familiepleje, og at slægtsanbragte har stærkere netværk og færre psykiske problemer end børn og unge anbragt i traditionelle plejefamilier. Den peger desuden på, at det er vigtigt at støtte plejefamilierne til de slægtsanbragte børn og unge."

Læs hele rapporten via SFI's hjemmeside.

 

-------------------------------------

Indtast alt-tekst her.

Artiklen publiceres som en del KL's Kvalitetsportal. På Kvalitetsportalen samles viden om systematisk kvalitetsudvikling. Klik ind på www.kl.dk/kvalitetsportalen og find flere artikler.

YDERLIGERE MATERIALE