21. marts 2012

Dagsorden, bilag samt referat fra Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 27. marts 2012

Mødet er afholdt. Her finder du dagsorden, bilag samt referat fra TMU-mødet d. 27. marts 2012. Bemærk at der er efterudsendelse til dagsordenen.

Mødematerialet består af dagsorden og en bilagsdel. Begge dele findes herunder. 

YDERLIGERE MATERIALE

  • Dagsorden KL Teknik og Miljøudvalgsmøde tirsdag den 27 marts 2012

  • Bilagsdel - KL Teknik og Miljøudvalgsmøde tirsdag den 27 marts 2012

  • Efterudsendelse - Dagsordenpunkt 6.3 Energiforlig - vindmøller og biogas - KL Teknik og Miljøudvalgsmøde den 27 marts 2012

  • Efterudsendelse - Dagsordenpunkt 6.4. - Pulje i energiforliget til energiplanlægning - KLs Teknik og Miljøudvalgsmøde den 27 marts 2012

  • Referat KLs Teknik og Miljøudvalgsmøde tirsdag den 27 marts 2012