23. marts 2012

Borgmester ærger sig over nationalparkbeslutning

Borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Iver Enevoldsen (V) ærgrer sig over, at der ikke kommer en Nationalpark Skjern Å.

Tidligere i dag blev Nationalpark Skjern Å droppet. Beslutningen skete på et møde blandt forligkredsen for Nationalparkloven.

Borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune Iver Enevoldsen mener, at det er dybt beklageligt, at Nationalpark Skjern Å ikke bliver til noget.

”Nu har vi arbejdet med nationalparken siden 2004, og der er både arbejdet ihærdigt fra det offentliges side men også fra en masse organisationer, der har lagt en mange kræfter i. Derfor synes jeg, det er rigtig ærgerligt, at det falder nu,” siger Iver Enevoldsen.

Dansk Folkeparti støttede ikke forslaget
Alle partierne i forligskredsen støttede forslaget på nær Dansk Folkeparti, der ikke ville støtte det, fordi der er stor modstand fra lodsejerne i Hoven-området.

”Jeg synes også, det er dybt beklageligt, at Danske Folkeparti holder så fast i, at der er et enkelt område, der skal ud, hvilket gør, at det falder. Det er beklageligt, at man agerer så stejlt på tingene,” siger Iver Enevoldsen.

Forligskredsen havde oprindelig undersøgt, om man kunne inddrage den sydlige del af Ringkøbing Fjord inklusiv Tipperne og Værnengene i Nationalpark Skjern Å, men byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune holdt fast i den oprindelige afgrænsning.

”Grunden til, at vi holder fast i den oprindelige afgræsning og ikke kan acceptere, at Hoven-området kommer ud, er, at der så vil være andre landbrugsområder, der også kommer og vil pilles ud. Det ved vi helt konkret,” siger Iver Enevoldsen.

Ingen turisme eller fødevarer
”Der er ingen tvivl om, at det ville have være god branding af Ringkøbing-Skjern Kommune med en nationalpark,” siger Iver Enevoldsen og nævner både turismen, men også at der var tænkt i produktion af fødevarer fra nationalparken.

”Der var flere, der havde gjort sig mange tanker om, hvordan vi nu kunne udvikle konceptet med Skjern Å Nationalpark.”

Det er Iver Enevoldsens opfattelse, at sagen om Nationalpark Skjern Å slutter her.

”På et eller andet tidspunkt skal der jo træffes en afgørelse, og det er så den, der er truffet i dag.”

YDERLIGERE MATERIALE