23. marts 2012

Beregningsmodeller for specialklasser og støttetimer 2012

Beregningsmodellerne er kun gældende for specialklasser og støttetimer. KL vil fortsat beregne og udmelde takster for normalklasser, børnehaveklasser og SFO på baggrund af statistiske data.

KL har udarbejdet de vejledende takster til hjælp for kommunerne. De vejledende takster kan anvendes når begge kommuner har indgået en aftale om det. Hvis ikke skole- og betalingskommune har indgået en aftale, så gælder tilbagefaldsreglen i Bekendtgørelse om betaling ved skolegang i en anden kommune end bopælskommunen (BEK nr 672 af 29/06/2005).

Tilbagefaldsreglen for den almindelige undervisning er, at bopælskommunens betaling til skolekommunen udgør bopælskommunens gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, dog højst et beløb svarende til skolekommunens tilsvarende udgift.

Med andre ord  - har kommunerne ikke indgået en aftale om betaling, skal betalingskommunen betale den mindste af de to kommuners gennemsnitlige udgift

YDERLIGERE MATERIALE