12. marts 2012

Anbragte børn og unge - en forskningsoversigt

SFI udgav i 2009 en opdateret forskningsoversigt over nyere dansk, nordisk og engelsk forskning i anbringelser af børn og unge. Find forskningsoversigten her.

SFI har har kortlagt den nyere danske, nordiske og engelske forskning i anbringelser af børn og unge.

Forskningsoversigtens konklusion er klar:

"Anbragte børn klarer sig dårligere end ikke-anbragte børn på stort set alle målte parametre (skolepræstation, helbred og trivsel). Anbragte børn har endvidere langt større risiko for at ende som lavtuddannede eller ufaglærte som voksne. Især de børn, der blevet anbragt sent, og hvor anbringelsen ikke har været stabil, er udsatte.

Slægtsanbringelser er generelt mere stabile, på trods af at plejeforældrene i denne gruppe generelt er svagere stillet, da de fx har lavere uddannelse, ringere økonomi eller dårligere helbred."

Læs hele forskningsoversigten via SFI's hjemmeside

 

-------------------------------------

Indtast alt-tekst her.

Artiklen publiceres som en del KL's Kvalitetsportal. På Kvalitetsportalen samles viden om systematisk kvalitetsudvikling. Klik ind på www.kl.dk/kvalitetsportalen og find flere artikler.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs forskningsoversigten via SFI's hjemmeside