29. maj 2012

Vejbidrag – brev til Ida Auken og Ole Sohn

KL efterlyser en fælles løsning på opgørelsen af vejbidraget.

Til orientering har KL i dag sendt vedhæftede brev vedr. vejbidrag til miljøministeren og erhvervs- og vækstministeren. Brevet er endvidere sendt i kopi til såvel finansministeren som økonomi- og indenrigsministeren.

I brevet efterlyser KL en fælles løsning på problemstillingen vedrørende opgørelsen af vejbidrag. Samtidig påpeger KL, at Forsyningssekretariatets sagsbehandling har skabt en betydelig og uacceptabel økonomisk usikkerhed for kommunerne mv.

Hvis du vil vide mere

KL har tidligere skrevet ud til kommunerne om beregning af vejbidrag. I disse fem links kan læses KL’s informationsskrivelser.

Vejbidraget skal beregnes ud fra anlægsomkostningerne

Opfølgning på KL's skrivelse af 15. april 2011 om vejbidrag jf. reglerne om betaling for spildevand

Forsyningssekretariatets udkast til afgørelse om vejbidrag, opfølgning på KL's skrivelse af 15. april 2011

KL's henvendelse til miljøminister Ida Auken om vejbidrag

Vejbidrag – nye udkast til afgørelser fra Forsyningssekretariatet

Kontaktperson i KL

Har du spørgsmål til denne informationsskrivelse kan du rette henvendelse til Nikolaj Sveistrup på nis@kl.dk, 3370 3431 eller til Anders Windinge på anw@kl.dk, 3370 3544.

YDERLIGERE MATERIALE