02. maj 2012

Nyt inspirationskatalog: Tildlig indsats og tværfagligt samarbejde vedr. udsatte børn

Socialministeriet, Socialstyrelsen og KL afholder i perioden 2010-2012 fem regionale ledernetværksmøder omhandlende udvalgte temaer i Barnets Reform. Dette inspirationskatalog er udarbejdet i forbindelse med tredje møderunde i ledernetværket.

Tidlig indsats og forebyggende tværfagligt samarbejde fylder meget i den politiske debat. Blandt andet fordi vi  fra udenlandsk forskning ved, at jo tidligere der sættes ind, jo mere effektfuld bliver indsatsen. Dette fokus har udmøntet sig sig i en række lovgivningsmæssige tiltag og en række centrale initiativer om både tidlig indsats og tværfagligt samabejde.

Dette inspirationshæfte indeholder dels en kort gennemgang at de nye bestemmelser, der skal styrke den tidlige indsats og det tværfaglige samarbejde og dels de centrale initiativer, der med Barnets Reform fremadrettet skal understøtte indsatsen på området. Herudover omtales Herning Kommunes brug af evidensbaserede forældreprogrammer som et supplement til kommunens øvrige indsatser på området. Endelig præsenteres forskellige kommunale tiltag, der fremkom på møderundens fem regionale ledernetværk.

Find inspirationshæftet i bunden af artiklen.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde