25. maj 2012

Natura 2000-handleplaner på fælles hjemmeside

Naturstyrelsen og KL har besluttet at samle links til Natura 2000-handleplaner. Derfor anmoder KL om at modtage disse senest 1. juni 2012.

Natura 2000-indsatsen betyder bl.a., at kommunerne skal udarbejde ca. 200 handleplaner for tilsvarende Natura 2000-områder. Forslagene til handleplanerne skal være vedtaget senest 8. juni 2012 og skal efterfølgende i høring i mindst 8 uger.

Størstedelen af handleplanerne udarbejdes af flere forskellige myndigheder. For at lette informationssøgning, kommunikation og høring for borgere, interesseorganisationer, stat og kommuner har Naturstyrelsen og KL besluttet at samle links til alle handleplaner ét sted på www.kl.dk.

Derfor vil vi bede jer om senest 1. juni 2012 at indsende:

  1. Ét – og kun ét – kommunalt link til det vedtagne handleplanforslag
  2. Handleplanmyndigheder – samt deres e-hovedpostkasser
  3. Høringsperiodens startdato og slutdato.

Angiv Natura 2000-områdets navn og nummer i mailoverskriften. Mailen med de tre oplysninger skal sendes til soa@kl.dk.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Adm info om fælles hjemmeside for Natura 2000-handleplaner 25.05.12