01. maj 2012

Løn- og Personalenyt nr. 2012:03

Den 24. april blev den nye ferielov vedtaget. Den ændrede ferielov giver bl.a. ansatte mulighed for at kræve erstatningsferie ved sygdom under ferie. Loven træder i kraft den 1. maj 2012. De nye regler om erstatningsferie vil blive implementeret i ferieaftalen.

Ændring af ferieloven - erstatningsferie ved sygdom under ferie

Fra 1. maj 2012 har ansatte mulighed for at kræve erstatningsferie ved sygdom under ferie.

De ændrede regler betyder, at ansatte, der har optjent fuld ferie og som bliver syge under ferien har mulighed for at kræve erstatningsferie efter 5. sygedag. Det vil sige, at de første 5 dokumenterede sygedage under ferie er den ansattes risiko.

Ved sygdom under ferie skal den ansatte melde sig syg hos arbejdsgiveren og fremvise lægelig dokumentation herfor. Den ansatte skal selv afholde udgiften til den lægelige dokumentation.

Ansatte der ikke har optjent fuld ferie, har mulighed for at kræve erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage under ferien.

Kommunalt ansatte er ikke direkte omfattet af ferieloven, men er omfattet af ferieaftalen, som er indgået mellem KL og KTO/Sundheds-kartellet. Ferieaftale kan dog ikke fravige ferielovens ufravigelige regler. Ferielovens nye regler om erstatningsferie er ufravigelige.

KL vil dog snarest drøfte implementering af ferielovens regler i ferieaftalen med KTO/Sundhedskartellet.

 

Kontaktperson i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Konsulent Susan Jannsen Brandt,

tlf. 3370 3443, e-mail sjb@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • LPN 2012 nr. 3 erstatningsferie ved sygdom under ferie