22. maj 2012

Kom med til Kommunernes Innovationsakademi

Kom med til Kommunernes Innovationsakademi (KIA) den 7. juni i Aarhus og få ny inspiration til, hvordan kommunerne kan arbejde mere innovativt og skabe bedre politikker og services til gavn for både borgerne og økonomien.

Den 7. juni afholder KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) og CLIPS (Collaborative Innovation in the Public Sector) – et forskningsprojekt på RUC om innovation i den offentlige sektor - en workshop i Aarhus med temaet ”Formålet med innovation: Effektivitet, kvalitet og andre bundlinjer”.

Workshoppen henvender sig til ledere, medarbejdere og konsulenter fra landets kommuner samt andre, som arbejder med eller interesserer sig for innovation i den kommunale sektor.

Workshoppens tema angribes fra flere vinkler med en række spændende oplæg:

  • Direktør for Krevi, Torben Buse, udviklingschef Lise Uhre Pless og professor Eva Sørensen udfordres med spørgsmålet ”HVORFOR innovation?”
  • Forskere fra CLIPS præsenterer deres innovationscases inden for forskellige policyområder og går i dialog med deltagerne om, hvilke merværdier der er i centrum i de undersøgte innovationsprocesser
  • Direktører i Aarhus Kommune Nils Petersen og Erik Kaastrup-Hansen belyser en case fra Aarhus om ”Nytænkning af inklusion” med særligt fokus på effektivitet og kvalitet i innovationsprocesser
  • Hjerneforsker og jazzmusiker Peter Vuust fortæller med udgangspunkt i musikken, hvordan hjernen kan arbejde kreativt og innovativt og samtidig holde et systematisk, rationelt fokus

Konsulent Anne-Mette Scheibel, KLK vil facilitere dagens processer med vægt på dialog, debat og networking.

Om Kommunernes Innovationsakademi
Med Kommunernes Innovationsakademi (KIA) er det ambitionen at skabe en unik mødeplads, hvor danske kommuner, praktikere og forskere kan udveksle erfaringer og viden om samarbejdsdrevet innovation.

KIA består af i alt fem workshops rundt om i landet i 2012-2013, og den næste KIA workshop den 7. juni i Aarhus er nummer 2 i rækken.

Det er en fordel, men ikke et krav, at man deltager i alle fem workshops. Der opnås rabat ved tilmelding til alle KIA workshops.

Du kan læse mere om KIA, se hele programmet og tilmelde dig her: http://www.ruc.dk/kia

YDERLIGERE MATERIALE