30. maj 2012

KL's langsigtede arbejdsgiverpolitik

KL er kommunernes arbejdsgiverorganisation. Til brug for arbejdet med at varetage kommunernes interesser som arbejdsgivere, har KL's bestyrelse vedtaget en langsigtet arbejdsgiverpolitik, der fastlægger de centrale grundværdier og konkrete målsætninger for KL's arbejdsgiverpolitiske arbejde. Har kan du læse mere om, hvilke grundværdier og målsætninger, som KL arbejder efter.