06. maj 2012

KL's formand afgået ved døden

Det er med stor sorg, at KL i dag har mistet sin formand Jan Trøjborg. Jan Trøjborg faldt pludselig om med formodet hjertestop under et motionscykelløb i Horsens.

KL’s næstformand Erik Fabrin (V) siger:

”Det er et stort tab for dansk politik, at Jan Trøjborg er død. Det gælder ikke blot det landspolitiske, hvor han havde en lang og fornem karriere, men også det kommunale, hvor han som engageret byrådsmedlem i Horsens og derefter som borgmester og formand for KL nød meget stor respekt blandt kommunalpolitikere for sit engagement, sin indsigt og sin fairness. Han varetog på fornemste vis opgaven som kommunernes førstemand med stor troværdighed og gennemslagskraft  i offentligheden,” siger Erik Fabrin.

KL’s adm. direktør Kristian Wendelboe siger:

”Jan Trøjborg var en stor og markant politiker, ikke mindst som formand for KL, hvor han varetog kommunernes interesser, så det gav genlyd og respekt. Han var en kommune-mand og optaget af at udvikle vores samfund både som minister, folketingsmedlem og som borgmester. Det er mere end 30 års engagement i at udvikle det danske samfund, der nu har fået en alt for pludselig afslutning,” siger Kristian Wendelboe.

Jan Trøjborg blev valgt som borgmester i Horsens Kommune i 2005 og har været formand for KL siden 2010. Han var medlem af Folketinget fra 1987 til 2005, heraf i næsten ni år som minister fra 1993 til 2001. Jan Trøjborg efterlader sig fire børn og samlever Lone Blume.

I KL’s bestyrelse er rådmand i Aalborg Thomas Kastrup-Larsen (S) personlig stedfortræder for Jan Trøjborg.

På den korte bane vil det være KL’s næstformand Erik Fabrin, der tegner KL. Der vil på et ekstraordinært bestyrelsesmøde blive valgt ny formand.