10. maj 2012

Klimaministeren på besøg i Kommunernes Klimanetværk

Kommunernes Klimanetværk har i dag haft besøg af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard, der fortalte om regeringens klimapolitik og svarede på spørgsmål.

Der var fint besøg, da der torsdag formiddag var møde i Kommunernes Klimenatværk - et netværk, KL faciliterer for kommunale teknik- og miljømedarbejdere, der arbejder med klimaudfordringerne.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard var mødt op, dels for at fortælle om regeringens politik på området, dels for at svare på spørgsmålfra  og tage en dialog med de over 60 fremmødte kommunale medarbejdere.

Fokus på energiplanlægning
Martin Lidegaard understregede, at staten vil tage et ansvar for et nationalt, strategisk fokus på energiplanlægningen. Man vil derfor iværksætte en række analyser og bl.a. lave en plan for udrulning af Smart Grid - et mere intelligent og fleksibelt energisystem.

Ministeren understregede, at regeringen vil komme med en plan for, hvordan samspillet mellem fjernvarme og naturgas skal være - noget, som er vigtigt i forhold til målsætningen om at frigøre Danmark fra afhængighed af fossile brændstoffer.

Energieffektivisering
Efterfølgende svarede Martjn Lidegaard på spørgsmål, bl.a. om nedlæggelsen af  den offentlige organisation GO’energi, der har fokus på energieffektivisering. Her forklarede ministeren, at Go’energi har gjort det udmærket, men han forventer, at energiselskaberne kan levere tilsvarende gode resultater for egne midler.

Der blev dog fra salen stillet spørgsmålstegn ved, om energiselskaberne har det nødvendige fokus på de små og mellemstore virksomheder.

Varmeplanlægning
En af deltagerne i Kommunernes Klimanetværk, Bodil Ankjær Nielsen fra Esbjerg Kommune, spurgte til videreudvikling af CO2-beregneren. Ministeren svarede, at den er på vej til at blive revideret i samarbejde med KL.

Flere sagde, at videreudvikllingen af CO2-beregneren bør kobles til den indsats, kommunerne allerede gør i forbindelse med energiplanlægning og dataindsamling.

Merete Løvschall fra Vejle Kommune pegede på, at kommunen kan få de lokale aktører til at spille sammen. Hun ser blandt andet store muligheder for at udnytte overskudsvarme mellem virksomheder og energiselskaber.

Martin Lidegaard understregede, at han bakker op om, at varmeplanlægningen ligger i kommunerne. Han mener samtidig, at der er stort behov for, at staten sætter retning i udviklingen af det samlede energisystem.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere om Kommunernes Klimanetværk