14. maj 2012

KL’s nye bestyrelse og formandskab

KL’s bestyrelse og formandskab nykonstituerer sig på sit møde den 24. maj.

På bestyrelsesmødet forventes det, at Erik Nielsen (S), borgmester i Rødovre Kommune, formelt bliver valgt som KL’s nye formand.

Her bliver det også formelt vedtaget, at Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus Kommune, træder ind som ny medlem i KL’s bestyrelse og overtager posten efter Jens Christian Gjesing (S), der træder ud af bestyrelsen for at få mere plads til jobbet som borgmester i Haderslev Kommune. Jacob Bundsgaard har været personlig stedfortræder for Jens Christian Gjesing.

Jacob Bundsgaard overtager samtidig Erik Nielsens hidtidige post som formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Endelig indtræder rådmand Thomas Kastrup-Larsen (S), Aalborg Kommune, i KL's bestyrelse, da han var personlig stedfortræder for Jan Trøjborg.

Rokaden giver også anledning til en ny konstituering af KL’s formandskab, der fungerer som et forretningsudvalg. Her træder Anker Boye (S) ind i formandskabet i stedet for Erik Nielsen.

I den resterende periode frem mod 2014 består KL’s formandskab derfor af:

  • Formand borgmester Erik Nielsen (S), Rødovre Kommune
  • Næstformand Erik Fabrin (V), Rudersdal Kommune
  • Borgmester Anker Boye (S), Odense Kommune
  • Borgmester Lars Krarup (V), Herning Kommune
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Jane Findahl (SF), Fredericia Kommune
  • Borgmester Michael Ziegler (K), Høje-Taastrup Kommune