24. maj 2012

KL opfordrer Naturstyrelsen til yderligere kvalitetssikring af vejledningen til Råstofloven

Naturstyrelsen har opdateret vejledningen til Råstofloven.

KL opfordrer til at vejledningen gennemgåes med en juridisk tættekam således at rammerne for kommunernes sagsbehandling på området styrkes. Der er også behov for, at finde en fælles beregningsmodel for sikkerhedsstillelse. Du kan læse hele KL's høringssvar i vedhæftede dokument.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL høringssvar Udkast til administration af Råstofloven - en vejledning

  • Bilag til KL's hørinsgsvar om Administration af Råstofloven - en vejledning