15. maj 2012

Fokus på udsatte børn og unge i praksisfeltet

Arbejder du med udsatte børn og unge, kan du på Messen ”Lyt og lær” få inspiration til, hvordan kvaliteten af indsatsen kan blive endnu bedre.

Den 13. juni afholder KL sammen med Social- og Integrationsministeriet og Socialstyrelsen en messe om arbejdet med udsatte børn og unge i praksisfeltet.

På messen bliver der skabt nogle inspirerende rammer, så alle, der arbejder med udsatte børn og unge, kan dele viden og erfaringer og blive klogere på, hvad der rører sig på området.

Bygget op om to hovedspor
Messen er bygget op om to hovedspor. Der vil være et stort standområde, der fungerer som en slags markedsplads, og tre oplæg om aktuelle emner, der kan give inspiration til det videre arbejde.

Både kommuner, regioner og private leverandører har stande på messen, og de vil præsentere gode tilbud og indsatser, erfaringer og metoder.

På standene vil der være fokus på den omstilling af indsatsen, der sker i kommunerne, i retning af  øget inklusion og nærmiljø, nye samarbejdsformer opfølgning og dokumentation.

Spændende oplægsholdere
Herudover kan man på messen høre tre spændende oplægsholdere:

  • Seniorforsker Turf Böcker Jakobsen, SFI, fortæller om virkninger af indsatser for udsatte børn og unge. 
  • Børne- og ungedirektør Hanne Dollerup, Kalundborg Kommune, og Søren Skjødt, forstander på Godhavn, fortæller om, hvor vi er på vej hen med nye løsninger for udsatte børn og ung.
  • Ledelses- og organisationskonsulent og direktør i Villa Venire, Thorkild Olsen, fortæller om, hvordan vi kan blive mere bevidste om sprogets betydning, både når vi taler om barnet og med barnet.

Du kan læse mere om messen, se hele programmet og tilmelde dig her: http://www.kl.dk/Born-og-unge/Messe-om-udsatte-born-og-unge-i-praksisfeltet-id99333/

YDERLIGERE MATERIALE