23. maj 2012

Benchmarkanalyser

Bliver kommunen bedre til sit arbejde ved at sammenligne sig med andre? Nej ikke i sig selv. Men hvis sammenligningen kobles med en struktureret videnopsamling om praksis ved de bedste kommuner, og en ambition om gerne at ville forbedre sig og lære af andre, kan benchmarking være et meget nyttigt værktøj. Det er KLK’s tilgang til at arbejde med benchmarking

KL's Konsulentvirksomhed (KLK) har gennem årerne gennemfør en lang række benchmarkinganalyser. De spænder fra analyser på enkeltområder, hvor en kommunes resultater og/eller ressourcer sammenlignes med relevante kommuner til større benchmarkingforløb, hvor en gruppe kommuner går sammen, og forsøger at lære af hinanden. Fordelen ved at koble en systematisk sammenligning foran denne lærerproces er, at man er sikker på at lære af de bedste.

KLK har ligeledes gennemført benchmarkinganalyser af serviceniveauer på socialområdet. Dette sker ved en direkte involvering af fagpersoner og institutioner med henblik på at vurdere den faglige praksis i forhold til andre kommuner.

Arbejdet med benchmark kræver et indgående kommunalt kendskab. Hvis der ikke tages højde for forskellige rammevilkår og mulige fejlkilder i sammenligningerne, falder legitimiteten i en sammenligning hurtigt til gulvet. Det er derfor centralt for kommunen, at der skabes ro om datamaterialet og processen, hvis formålet er udvikling og læring. Det er KLK din garant for.

Med KLK som samarbejdspart kan vi hjælpe med at gennemføre benchmarkanalyser inden for fx:

 

  • Benchmark af udgiftsniveauer på serviceområder
  • Benchmark af udgifter, indsatser og resultater på serviceområder
  • Benchmark af kommunernes administrative udgifter
  • Benchmark af serviceniveau
  • Benchmark af arbejdsprocesser og arbejdstilrettelæggelse
  • Facilitering af benchmarksamarbejder mellem kommuner

Hvis du vil vide mere om KLK’s arbejde med benchmarkanalyser, kan du kontakte chefkonsulent Peter Bogh på tlf. 2134 4445 (peb@kl.dk) eller chefkonsulent Søren Sønderby på tlf. 3050 5333 (sby@kl.dk).