31. maj 2012

Begæring vedr. vandplanerne om opsættende virkning

Kommunerne er forpligtet til ufortrødent at fortsætte arbejdet med vandhandleplanerne

To landbrugsforeninger har stævnet staten vedr. vandplanerne. I forbindelse med begæring om opsættende virkning har Kammeradvokaten udarbejdet et notat, se herunder.

Kammeradvokaten pointerer, at kommunerne – på trods af søgsmål om vandplanerne – er forpligtet til ufortrødent af fortsatte med udrulningen af vandplanerne.

Det konkluderes desuden, at Bæredygtigt Landbrugs sagsanlæg om vandplanerne og begæringen om, at søgsmålet tillægges opsættende virkninger, ikke har betydning for den fortsatte udrulning af vandplanerne og kommunernes vandhandleplaner.

KL noterer i den forbindelse at:

  • Arbejdet med vandhandleplanerne ikke ændres som følge af stævningen
  • Det er domstolen, der tager stilling til, om sagen får opsættende virkning
  • Hvis sagen ikke får opsættende virkning, varer en sådant sagsforløb normalt tager 2 – 3 år, inden der ligger en dom
  • Når en afgørelse af sagen foreligger, vil KL forholde sig til den – for så vidt den har kommunale konsekvenser.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Notits om BL's begæring om opsættende virkning