19. juni 2012

Workshop i Aarhus om innovation

120 kommunale udviklingskonsulenter, ledere og forskere var forleden samlet til workshop i Aarhus med fokus på formålet med innovation og dokumentation af innovationstiltag i kommunerne.

Det var workshop nr. 2 i Kommunernes Innovationsakademi (KIA), der blev holdt i Aarhus, og her var der en livlig debat mellem oplægsholdere og deltagere om de mange problematikker, der er forbundet med at fastlægge og indfri målsætningerne ved innovation.

Spørgsmålet om, hvordan man egentlig måler værdien af innovation, blev også diskuteret på dagen, hvor omkring 120 deltagere - hovedsageligt kommunale udviklingskonsulenter - var strømmet til fra hele landet.

Hvorfor innovation?
Besparelser, effektiviseringer og kvalitetsforbedringer bliver ofte fremhævet som de vigtigste faktorer ved innovation i kommunerne. Det viste resultatet af den indledende spørgeskemaundersøgelse blandt dagens deltagere også.  

Man skal dog huske, at innovation ikke er et mål i sig selv, og at måling af kommunernes innovationsgrad og merværdien af innovationstiltag er forskellige ting, påpegede professor Eva Sørensen, RUC. Der kan nemlig være delte meninger om, hvorvidt en innovation er positiv eller negativ.

Eva Sørensen pegede også på, at innovationsdagsordenen med fordel kan tage afsæt ikke bare i krisefortællinger, men også i visionsfortællinger, der sætter positive pejlemærker for fremtiden.  

Direktør i Krevi, Torben Buse, og udviklingschef i Horsens Kommune, Lise Uhre Pless, gav også workshopdeltagerne deres forskellige perspektiver på, hvorfor kommunerne gør klogt i at tænke innovativt i deres opgaveløsning, og hvordan innovation kan gøre en forskel på forskellige bundlinjer. 

Risiko og uvished et vilkår
Direktører i Aarhus Kommune, Erik Kaastrup-Hansen og Nils Petersen, tog fat i en konkret case fra børne- og ungeområdet i Aarhus. De pegede på vigtigheden af tværgående samarbejdsrelationer og behovet for innovationskapacitet og -kultur i organisationen for at lykkes med innovative tiltag.

Det handler for dem om at turde tro på det - og så bare gå i gang. Når man indleder innovationsprocesser, må man acceptere det grundvilkår, at man ikke ved præcis, hvor man ender. Man er på ny, ukendt grund, og innovation indebærer derfor en grad af risiko og kaos.

Denne innovationsudfordring var også blandt omdrejningspunkterne i case-workshoppene i dagens løb.

Hvordan måler man innovation?
På workshoppen blev det centrale spørgsmål rejst: Hvordan håndterer vi udfordringen med at måle på det langsigtede afkast af de innovative tiltag? Lektor ved CBS, Anne Reff Pedersen, argumenterede for, at man kan skabe kvalitetssikring via innovation med et fokus på forandring og problemer i stedet for det fokus på målinger og evidens, som New Public Management i den offentlige forvaltning har skabt en tendens til. 

Dagen sluttede med et foredrag om innovation og musik ved professor, jazzmusiker og hjerneforsker Peter Vuust, som sammenlignede processen ved at generere innovative ideer med at komponere og spille musik.
Han gav deltagerne en inspirerende pointe at gå hjem på, nemlig hvor vigtigt det er at slippe kontrollen, når man er inde i et godt flow, hvis man vil give de innovative tanker gode vækstbetingelser. 

Fakta

  • KIA, der består af fem workshop for praktikere med interesse for offentlig innovation i kommunerne, er organiseret i et samarbejde mellem forskningsprojektet CLIPS (Collaborative Innovation in the Public Sector) og KL’s konsulentenhed KLK.
  • Den tredje workshop finder sted i København 11. oktober med temaet innovationsledelse. Læs mere om KIA og tilmeld dig på www.ruc.dk/kia

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere om Kommunernes Innovationsakademi