27. juni 2012

Vildskud fra Leif Mikkelsen

Leif Mikkelsen er på vildspor, når han skriver, at det er naivt at tro, at man kan sikre vandskader og oversvømmelser ved at hæve vandpriserne. Ifølge KL-formand Erik Nielsen indholder debatindlægget adskillige faktuelle fejl, som korrigeres her.

Af Erik Nielsen, formand for KL

Leif Mikkelsen fra Liberal Alliance skriver 20. juni på Altinget.dk, at kommunerne ”er ved at gå amok” med nye skatter og afgifter. Hans indlæg er præget af adskillige faktuelle fejl, som vi gerne vil korrigere:

For det første hæver kommunerne ikke vandpriserne, som Leif Mikkelsen skriver. Derimod er det aftalt mellem KL og regeringen, at vi kan hæve spildevandstaksterne for at finansiere de tiltag, der skal sikre landet mod oversvømmelser.

Pointen er, at det er billigere at tilpasse os til det ændrede klima over jorden frem for at udvide kloakkerne (som i øvrigt alligevel ikke kan udvides i tilstrækkeligt omfang til at håndtere de stigende vandmængder). Så den løsning, der er valgt, er både billigere og bedre for borgerne.

For det andet er det misvisende, når det fremstilles, som om kommunerne nu hæver boligejernes grundskyld med syv procent. KL og regeringen har aftalt, at skatterne under ét skal holdes i ro, og det gælder også grundskylden.

Derimod kan beregningsgrundlaget for grundskylden blive reguleret opad med op til syv procent. Sådan har det været, siden Anders Fogh Rasmussens regering indførte skattestoppet. Der er tale om en lovbestemt teknisk forudsætning, og de højere indtægter fra grundskylden modregnes af et tilsvarende lavere bloktilskud til kommunerne. Så pengene havner altså i sidste ende i statskassen.

For det tredje må det undre, at Leif Mikkelsen skriver, at kommunerne ikke formår at udnytte det store potentiale for effektiviseringer. Bare til almindelig orientering: Kommunerne har siden 2009 reduceret udgifterne med over 11 milliarder kroner. Det kunne vel tyde på, at man har formået at effektivisere den kommunale drift, hvilket i øvrigt bekræftes af flere undersøgelser.

Så når man ser på, hvad lokalpolitikere i det ganske land har truffet af beslutninger de seneste par år, så er det udtryk for en utrolig arrogance, at Leif Mikkelsen efterlyser ”modige politikere i kommunalbestyrelserne.” Hvad mod angår, har vi i kommunerne ikke brug for belæringer fra folketingsmedlemmer.

***

Indlægget er bragt på Altinget.dk den 22. juni 2012