06. juni 2012

Udlægning af randzoner

Mange landmænd har kontaktet deres kommune i forbindelse med randzoneloven. Men kommunerne skal ikke udpege randzoner. Derfor har KL sammen med Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen lavet et informationsbrev til kommuner og landmænd, der vedhæftes her på siden.

Loven om randzoner træder i kraft den 1. september 2012. Det betyder, at der skal udlægges randzoner på op til 10 meter omkring alle åbne vandløb og større søer.

Til støtte for landmandens udpegning af randzoner, udsender NaturErhvervstyrelsen primo juli et kompensationskort. Det er dette kort, landmanden skal koncentrere sig om. Det er dette kort, landmanden skal indberette evt. korrektioner til. Landmanden skal sende evt. korrektioner til NaturErhvervstyrelsen.

NaturErhvevstyrelsen udsender i næste uge mere information om kompensationskortet og om, hvordan landmanden skal indberette mv.

YDERLIGERE MATERIALE