11. juni 2012

Statslige rammer og initiativer om klimatilpasning

På KL’s Klimatilpasningscamp fortalte Naturstyrelsen om de redskaber, som kommunerne kan bruge, når de skal sikres mod at massive skybrud giver vand i kældrene og oversvømmede veje.

Regeringen understregede i regeringsgrundlaget, at der er behov for klimatilpasning og med kommunernes netop indgåede økonomiaftale kommer der for alvor fart under udviklingen, da det er blevet muligt at finansiere klimatilpasning over spildevandstaksterne.

På KL og Naturstyrelsens Klimatilpasningscamp fortalte Kåre Svarre Jakobsen, kontorchef i Naturstyrelsen om, hvilke statslige rammer og initiativer, kommunerne skal arbejde under. Handlingsplanen for klimatilpasning skal være en del af kommuneplanen, sagde han.
 
”Men klimatilpasning kan tænkes bredere og ind i mange af kommunes områder. Det oplagte er naturligvis i spildevandplanen. Men hvad med bered-skabet? Og hvis der skal tænkes nyt kan det bolig-sociale område også integreres med arbejdet med klimatilpasning. På kultur- og fritidsområdet har en kommune fx allerede tænkt rekreative områder sammen med klimatilpasning – her etableres skaterbaner sammen med regnvandsbassiner,” sagde Kåre Svarre Jakobsen.

Miljøminister Ida Auken og Naturstyrelsen er på vej med nye rammer og initiativer. Der kommer blandt andet nye muligheder for at sætte krav i lokalplanlægning om grønne tage.

”Men det er op til jer i kommunerne at træffe de rigtige beslutninger lokalt,” sagde Kåre Svarre Jacobsen.

Opfordring til dialog
Naturstyrelsen har desuden et rejsehold, som kan hjælpe kommunerne med at komme i gang med deres arbejde med at planer for klimatilpasning. Overfor borgerne kommer de også med nogle værktøjer, som viser, hvor den enkelte borger kan sætte ind og gøre en forskel med vandafledning på egen grund.

”Der kommer et arbejde hen over efteråret, hvor det vil blive fastlagt, hvordan taksterne må blive brugt – og ikke misbrugt. Men det positive er, at Finansministeriet har accepteret en ændring af anvendelserne af taksterne,” sagde Kåre Svarre Jakobsen.

Staten vil også gå aktivt ind i klimatilpasning i forhold til deres egne arealer. Kåre Svarre Jakobsen opfordrede derfor kommunerne til, ikke at holde sig tilbage i forhold til at få en dialog mellem kommuner og stat om, hvor der er statslige arealer, der kan anvendes til klimatilpasning.

YDERLIGERE MATERIALE

 • Et Robust Danmark

 • LINK

  Vi er nødt til at handle, hvis vi vil undgå vandet

 • LINK

  Kommuneaftale giver stort løft til klimasikring og nær sundhed

 • LINK

  Aftale giver sejr til naturen og klimaet

 • LINK

  Klimatilpasning på den kommunale dagsorden