12. juni 2012

Spørgeskema om færdselssikkerhed på vej ud til kommunerne

Færdselssikkerhedskommissionen er i gang med at lave en ny national handlingsplan for trafiksikkerhed.

KL hjælper med at indsamle oplysninger om trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne.

Se hele spørgeskemaet i vedlagte fil.

Sikker Trafik spørger tilsvarende kommunerne om deres kampagnearbejde om trafiksikkerhed.

Informationerne skal, sammen med informationer fra forskellige statslige myndigheder, danne baggrund for den kommende handleplan.

KL er medlem i Færdselssikkerhedskommissionen.


Læs mere på faerdselssikkerhedskommissionen.dk.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan