12. juni 2012

Rammeaftale om det sociale kapitel (SHK)

Rammeaftalen træder i kraft den 1. april 2011.

KL og Sundhedskartellet har revideret Rammeaftale om det sociale kapitel i henhold til det som parterne aftalte i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2011.

 Dette betyder, at:

 • Der skal ikke længere ske en årlig drøftelse, men kun en drøftelse i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg med henblik på at fastlægge generelle retningslinjer for beskæftigelse af ledige og personer med nedsat arbejdsevne, jf. § 3
 • I indledningen er det blevet tilføjet, at parterne er enige om, at EU-aftalen om Framework agreement on inclusive labour markets underskrevet den 25. marts 2010 er implementeret i Rammeaftalen om socialt kapitel.
 • Protokollat om forholdet mellem ordinært ansatte og ekstraordinært ansatte med løntilskud og virksomhedspraktik er blevet tilføjet Rammeaftalen
 • Rammeaftalen er blevet opdateret således at den alene gælder for KL’s forhandlingsområde
 • Ledige, der modtager kontanthjælp eller starthjælp, alene på grund af ledighed er blevet indskrevet i rammeaftalen i § 15a
 • Rammeaftalen er blevet opdateret med hensyn til henvisninger til beskæftigelseslovgivningen
 • Rammeaftalens bilag er blevet opdateret

Rammeaftale om socialt kapitel omhandler forebyggelse, fastholdelse og integration af personer med nedsat arbejdsevne,  ledige i aftalebaserede job på særlige vilkår, fleksjob, løntilskudsjob,  virksomhedspraktik og førtidspensionister i løntilskudsjob.

Aftalen indeholder rammer for medarbejderinddragelse og personalepolitiske tiltag for forebyggelse, fastholdelse og integration mm., ligesom aftalen indeholder bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår for personer med nedsat arbejdsevne og ledige. Aftalen omfatter både allerede ansatte og udefra kommende personer.

YDERLIGERE MATERIALE

 • Rammeaftale om det sociale kapitel SHK

 • PDF

  Fortolkningsbidrag til Aftale om vilkår for ansatte i fleksjob som er indsat i nogle overenskomster.pdf