14. juni 2012

Politikere og unge i duel om demokrati

Kongeskærskolen i Allinge danner ramme, når ungdomspolitikere fredag middag tørner sammen med garvede politikere til en debat om, hvordan flere unge får lyst til at engagere sig i politisk arbejde.

Fredag kl. 11.30 tændes der i bogstaveligste forstand op under debatten ”Unge gider ikke demokrati – eller gør de? på Folkemødet på Bornholm. For her tændes grillen, og der serveres mad og drikke som optakt til en debat om, hvordan vi får flere unge til at deltage i politisk arbejde.

Det er erfarne politikere som Folketingets formand Mogens Lykketoft (S), forhenværende minister Bertel Haarder, overborgmester i København Frank Jensen (S) og SF’s næstformand og borgmester i Lejre Kommune Mette Touborg (SF), der tørner sammen med en række ungdomspolitikere som Mathias Skov fra Metal Ungdom, Signe Bo fra Dansk Ungdoms Fællesråd og Natasha Al-Hariri fra Ny-Dansk Ungdomsråd.

Udfordringerne, som de skal drøfte og debattere, taler deres tydelige sprog: Ved seneste kommunalvalg var de unges stemmedeltagelse under 50 procent, og også i kommunalbestyrelserne skal man kigge langt efter de unge.

”Det er enormt ærgerligt, at det forholder sig sådan. De unge har jo både egne holdninger og interesser. Og i kommunerne træffer vi beslutninger som i høj grad også påvirker dem. Derfor har vi også brug for at høre de unges stemme,” siger KL’s formand Erik Nielsen.

KL og Dansk Ungdoms Fællesråd inviterer derfor til debat på skolen om unges deltagelse i demokratiet og håber, at arrangementet vil give anledning til en konstruktiv debat, der munder ud i fremtidige tiltag.

”Vi nærmer os efterhånden næste kommunalvalg, og derfor er det nu, vi skal have diskuteret, hvordan vi fremadrettet får omdannet de unges enorme samfundsengagement til en aktiv deltagelse i det repræsentative demokrati,” siger Erik Nielsen.

KL’s målsætning er at få hævet de unges valgdeltagelse ved næste kommunalvalg i 2013.

”Hvis vi ikke handler nu og får engageret de unge, risikerer vi at tabe denne generation af unge mennesker. Det ender med at blive en vane for dem ikke at stemme ved valgene,” advarer Erik Nielsen.

Fakta om debatten "Unge gider ikke demokrati. Eller gør de?"

  • Tid: Fredag den 15. juni kl. 12:00 – 13:00
  • Sted: Kongeskærsskolen, Strandvejen 14, Allinge
  • Debatten foregår i skolens gymnastiksal.
  • Der bliver tændt op i grillen og serveret mad og drikke fra kl. 11.30.