07. juni 2012

MIX grundlaget for gevinstrealisering ved Sag- og Dokument

OIO-MIX skal sikre gevinstrealisering ved automatisering af arbejdsgange baseret på Sag- og Dokumentstandarderne. Bag akronymet ligger en metodisk anvisning for beskedbaseret informationsudveksling

Arbejdsgruppen for Gevinstrealisering ved Sag- og Dokumentstandarderne er godt i gang med at udføre bestillingen fra Kommunernes It-Arkitekturråd: en anvisning til, hvordan kommunerne kan sikre gevinstrealisering ved brug af Sag- og Dokumentstandarderne. Senest har arbejdsgruppen været på turné hos deltagerkommunerne og præsenteret de foreløbige resultater. Læs uddrag af de gode diskussioner i referaterne herunder.

Rapporten er undervejs og vil blive sendt i review hen over sommeren 2012, hvorefter den vil blive præsenteret for Kommunernes It-Arkitekturråd. Herefter vil den endelige rapport blive offentliggjort på kl.dk

Referat fra møde i Frederikshavn Kommune omkring specifikation for OIO-MIX, 29. maj 2012

Referat fra møde i Hjørring Kommune omkring specifikation for OIO-MIX, 29. maj 2012

Referat fra møde i Horsens Kommune omkring specifikation for OIO-MIX, 30. maj 2012

Referat fra møde i Odense Kommune om specifikation for OIO-MIX, 31. maj 2012

Referat fra møde i Svendborg Kommune om specifikation for OIO-MIX, 31. maj 2012

Referat fra møde i Horsens Kommune vil blive publiceret snarest.

Sag- og Dokumentstandarderne er for nylig blevet gjort obligatoriske for den offentlige sektor som følge af deres optagelse på B103-listen. Læs mere her