22. juni 2012

Løn- og Personalenyt nr. 2012:04

KL og KTO har revideret ferieaftalen. Den reviderede ferieaftale trådte i kraft den 1. april 2011.

Den reviderede ferieaftale indeholder de ufravigelige bestemmelser i ferieloven, der er vedtaget siden udsendelse af den sidste ferieaftale fra 2008, ændring af praksis og ændringer aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2011.

Ferieaftalen er desuden blevet opdateret og der er foretaget redaktionelle ændringer.

Se den vedhæftede Løn- og Personalenyt 2012:04 af 21. juni 2012 for mere information.

YDERLIGERE MATERIALE