13. juni 2012

Kommuner og forsyningsselskaber skal arbejde sammen

Samarbejdet mellem kommuner og forsyningsselskaber har været et centralt tema på KL’s Klimatilpasningscamp. Flere centrale budskaber om barrierer og potentialer for klimasikring bliver nu båret fra campen til Christiansborg.

Hvis vi skal kunne håndtere skybrud, vand i kælderen og oversvømmede veje er der behov for et samspil mellem kommune og forsyningsselskab.

Det var en af de helt centrale meldinger fra deltagerne på KL og Naturstyrelsens Klimatilpasningscamp, hvor medarbejdere fra kommuner over hele landet de sidste tre dage har prøvet kræfter med klimatilpasningsplaner.

To vigtige budskaber
I økonomiaftalen med regeringen blev det aftalt, at forsyningsselskaber på spildevandsområdet skal understøtte klimasikringen over taksterne for afledning af spildevand. Den melding var der stor tilfredshed med  på campen, hvor deltagerne dog understregede to vigtige budskaber til den videre proces:

Det første budskab handlede om, at spildevandshåndtering i det åbne land skal kunne takstfinansieres. Hvis ikke kommunerne får mulighed for at lave løsninger, der hvor vandet falder, så bliver det uforholdsmæssigt dyrt at tilpasse Danmark. Rammerne skal sikre, at kommunerne har mulighed for at vælge den billigst mulige løsning, så ændringerne i klimaet ikke bliver uforholdsmæssigt dyre for borgerne.

Det andet vigtige budskab fra campens deltagere var, at spildevandsplanerne skal være bindende. Hvis kommunerne skal kunne klimasikre lokalt, skal der være klare rammer for samspillet mellem spildevandsselskabet og kommunen. I dag kan kommunalpolitikerne have nogle klare visioner og mål, men hvis der er uenighed med spildevandsselskabet, kan det blive meget svært at gennemføre i virkeligheden.

Fra camp til Christiansborg
De to budskaber samt andre input om klimasikring tager KL nu videre til miljø- og klimaordførerne på Christiansborg. Det skal være med til at sikre, at klimatilpasning bliver på den nationalpolitiske dagsorden, og at denne dagsorden så vidt muligt ligner klimadagsordenen i kommunerne.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Klimatilpasning på den kommunale dagsorden

  • LINK

    Statslige rammer og initiativer om klimatilpasning

  • LINK

    Aftale giver sejr til naturen og klimaet