08. juni 2012

Kommunale opgaver i medfør af lov om rand-zoner

Fødevareministeriet giver nu udtryk for, at kommunerne skal løse en lang række opgaver i medfør af lov om randzoner. Derfor beder KL nu om økonomisk kompensation for denne ekstra arbejdsbyrde.

Da lovforslaget om randzoner i sin tid blev lagt frem, stod der ikke noget om opgaver til kommunerne. Staten ville løse alle opgaverne.

Men nu fortæller Fødevareministeriet, at der er en lang række opgaver, som kommunerne skal løse. Det er opgaver efter vandløbsloven, det er opgaven med at udpege 2 m. bræmmerne, og det er opgaver efter naturbeskyttelsesloven, eksempelvis spørgsmål om adgang til de nye randzoner. Listen bliver måske længere de kommende dage.

Derfor har KL nu sendt vedlagte brev til NaturErhvervstyrelsen, hvor KL med henvisning til DUT-principperne beder om en redegørelse for de kommunale opgaver i forlængelse af lov om randzoner samt en vurdering af de kommunaløkonomiske konsekvenser.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Kommunale opgaver i medfør af lov om rand-zoner - brev til NaturErhvervstyrelsen