11. juni 2012

Klimatilpasning på den kommunale dagsorden

En historisk dag. Med de ord indledte H.C. Østerby sin tale, da han åbnede KL’s Klimatilpasningscamp i Kolding.v

”Det er lidt specielt for mig at få lov at byde velkommen til jer på denne historiske dag. Aldrig før i historien har KL og regeringen indgået en så grøn aftale om kommunernes økonomi med klima og miljø som en af de centrale hjørnestene i aftalen,” sagde H. C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune og medlem af KL’s Teknik- og Miljøudvalg, da han åbnede KL’s Klimatilpasningscamp i Kolding mandag.

Temaet for campen er, hvordan man kan klimasikre kommunerne. Samlet er 150 kommunale folk fra hele landet, som over tre dage skal diskutere udfordringer, potentialer og konkrete handlingsplaner for, hvordan man kan forhindre at massive skybrud fører til vand i kældre, sumpede haver og oversvømmede veje.

”Det smukke er, at hvis vi gør det her rigtigt, så vil det blive til gavn for byens borgere. Forestil jer, at når det ikke regner, så går vi på landet tur langs vores nye såkaldte spildevandsanlæg og glæder os over, at det også er en å til glæde for kommunens borgere og ikke mindst lystfiskerne," sagde H.C. Østerby og fortsatte:

"I byen kører vi måske på det nyanlagte ”spildevandsanlæg” med en ændret profilering og et underlag, vandet kan trænge igennem, men vi ved også, at netop denne vej bliver - når det regner - brugt til at transportere regnvandet væk."

En barriere fjernet
I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der netop opnået enighed om, at spildevandstaksten kan bruges til regnvandshåndtering – en tidligere barriere for klimatilpasning, som KL har arbejdet for at få fjernet.

”Hvis ikke reguleringen skaber rum for nytænkning, så bliver det meget svært at klimasikre Danmark, og det bliver helt umuligt at koble klimatilpasning og grøn vækst, som ministeren ellers lægger op til,” sagde H.C. Østerby.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Et Robust Danmark

  • LINK

    Aftale giver sejr til naturen og klimaet

  • LINK

    Kommuneaftale giver stort løft til klimasikring og nær sundhed

  • LINK

    Vi er nødt til at handle, hvis vi vil undgå vandet